A118

Siderit, pyrit – Dolní Bory (MKZ)

Velikost: 36 x 54 x 34 mm, dutina cca 8 x 7 mm

Cena: 900 Kč

Číslo vzorku: A118

Pyrit narostlý na živci společně se sideritem. Dutina obsahuje sférické krystaly sideritu a krystaly pyritu. Spodek dutiny je tvořen krystaly pyritu, zbytek krystaly sideritu. Unikátní ukázka z této lokality. Ověřeno na mikrosondě. Jedná se o vlastní sběry, takže za původ ručím jako u všech vzorků.


znn