A136

Fluorit – Štramberk

Velikost: 86 x 78 x 52 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A136

Špičkový vzorek fluoritu ze Štramberka, který bohatě porůstá krystaly kalcitu z ojedinělého nálezu. V podstatě nejlepší poslední vzorek, který mám k dispozici co se týče velikosti vzorku a bohatosti fluoritů.


znn