A164

Artinit – Rio del Bastardo

Velikost: 98 x 65 mm

Cena: 200 Kč

Číslo vzorku: A164

Vzorek serpentinitu porostlý krystaly artinitu a jejich shluky do prostoru


znn