A478

Muskovit, živec – Bohdalec

Velikost: 78 x 68 x 22 mm

Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A478

Krystaly muskovitu s malým narostlým krystalem albitu. Z dutiny pegmatitu


znn