A74

Zlato – štola Mír, Zlaté Hory

Velikost: 57 x 56 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A74

Vzorek nerozpadavé křemen-pyritové matrix se shlukem obsahujícím mnoho ukázek zlata. Drobnější zlata nejsou ani označena šipkami. Velmi kvalitní vzorek z dané lokality


znn