Horní Bory

 
Činný kamenolom u Horních Borů.

V kamenolomu se dříve hojněji vyskytovali pegmatitová tělesa s dutinami. V součastnosti s pokračující těžbou směrem na Radenice je výskyt dutinových pegmatitů stále méně častý.

Pegmatity můžeme rozdělit do dvou skupin:

  •  Pegmatity bez vyvinuté zonální stavby.  Některá tělesa těchto pegmatitů obsahují zrna a krystaly cordieritu.

A pro sběratele nejzajímavější:

  • Pegmatity s dobře vyvinutou blokovou zónou, buď s absencí nebo přítomností křemenného jádra. Většinou jsou metasomaticky postiženy a původní K-živec je zcela nebo částečně nahrazen albitem, který obsahuje velké množství drobných dutin, ve kterých jsou hojné krystaly především apatitu dále skorylu, záhnědy a vzácněji pyritu.

Společně s pegmatity se v kamenolomu vyskytuje na puklinách granulitu mineralizace alpského typu. Nejčastěji obsahující krystaly muskovitu, obecného křemene, záhnědy, skorylu a pyritu. Vzácněji chamosit (chlorit) a modrý opál. Dále jsou přítomny drobné, zřídka mocnější křemenné žíly s ojedinělými dutinami obsahující obecný křemen, křišťál a záhnědu. Tyto žíly místy naduřují a dutiny jsou vyplněny jílem nebo směsí jílu a muskovitu, který často obsahuje volné drúzy a krystaly pyritu, záhnědy, obecného křemene, muskovitu.

Zajímavostí byl ojedinělý nález dutinového pegmatitu v roce 2013, který byl postižen hydrotermálními fluidy. Dutina pegmatitu byla z části vyplněna porézní až masivní křemennou hmotou (opálem) s dutinkami obsahujícími chalcedon. Část krystalů záhněd byla zalita do této křemenné hmoty. Některé z nich trčící do prostoru byly porostlé chalcedonem nebo chalcedon tvořil matrix z které “rostly” krystaly do prostoru. Dále zde byla albitová zóna s dutinou, do které krystalovaly ukončené krystaly turmalínu, některé hypoparalelně vyvinuté. Dutina obsahovala i volné plováky. Vzorky byly díky vniku hydrotermálních fluid porostlé drobnými i většími krystaly křemene až záhnědy s vývinem krystalů netypických pro pegmatity. Místy na vzorky nasedaly krystaly pyritu s náběhovými barvami.

V roce 2014 a 2015 se zde objevilo velké množství materiálu s hojným kordieritem se zrny a krystaly až 3 cm. Některé zrna a krystaly byly až téměř drahokamové kvality.

Našel jsem zde: apatit, záhněda, albit, turmalín, modrý opál, opál, pyrit, chamosit, muskovit, cordierit, mléčný křemen, chalcedon, křišťál, almandin a adulár

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Minerály na prodej/výměnu z této lokality:


zuszpet na lokality CR