Horní Halže – ametystová

 
Lokalita ametystu u vesničky Horní Halže
 

Lokalita se nachází v přilehlém lese u vesničky Horní Halže. Podle katastrální mapy spadá ale do katastru obce Kovářská. Jedná se o staré pinkoviště na železnou rudu. Hlavní žíly byly původně křemen-karbonátové s hematitem, kdy byl v dalším stádiu karbonát vyloužen a nahrazen křemenem nebo po krystalech karbonátů zůstaly dutiny. Sběratelsky zajímavé jsou zde povětšinou menší žíly obsahující estetické lesklé krystaly křemene a ametystu. Ovšem, né všechny dutiny obsahují sběratelsky atraktivní materiál. Masivní žíly, které byly těženy pro obsah hematitu se hodí povětšinou pouze na leštění.

Haldy z pinkovišť jsou již dosti překopané, stejně tak je tomu s okolím pinek, kde jsou nechané i celkem velké výkopy po sběratelích. I tak povětšinou nikdo neodchází s prázdnou a nějaký ten vzoreček se vždy najde, hlavně po dešti. Za poslední dobou je lokalita poměrně hojně navštěvována a dost rozkopána.

Našel jsem zde: ametyst, křemen s inkluzemi hematitu

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zuszpet na lokality CR