Libodřice

 
Činný kamenolom u obce Libodřice

Známá lokalita alpské parageneze. Mezi nejznámější minerály z této lokality patří minerály ze skupiny zeolitu, hlavně analcim dále apofylit a natrolit. Pochází odsud i spoustu dalších minerálů jako prehnit, axinit, klinozoisit, křišťál a další.
V současné době ale už kamenolom neprodukuje takové množství sbírkových vzorků jako dříve.

Našel jsem zde: apofylit, natrolit, analcim, křišťál, prehnit, axinit, klinozoisit, titanit, almandin

Pozor se vstupem, kamenolom je chráněn pohybovými čidly, takže se vám při neohlášené návštěvě může stát, že na vás dojede bezpečnostní agentura.

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zpet na lokality CRzus