Pokojovice

 

Korundový pegmatit u obce Pokojovice

Těleso pegmatitu je uložené v amfibolitu s vložkami kalcitických mramorů. Korundy jsou v bílém K-živci a tvoří pěkné krystaly a zrna. Pegmatit byl již v minulosti sběrateli vytěžen a současné možnosti sběru jsou omezeny pouze na rozsyp pod pegmatitem, který je již ale několikrát překopán. Povětšinou s trochou štěstí je možné v současné době najít volné drobné krystaly ale spíš jejich úlomky.

Po zveřejnění videa sběratelským škůdcem Vanekem byla lokalita zdevastována nájezdy “sběratelů”.

Našel jsem zde: korund, diopsid, titanit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:

 


zpet na lokality CR