Rudické geody – Rudice a Olomučany

 
Rudické geody v širším okolí Rudic a Olomučan
 

Za rudické geody označujeme křemité geody nacházející se v širším okolí Rudic a Olomučan. Obsahující občas dutiny s krystaly křemene, křišťálu a vzácněji ametystu. Z dalších modifikací SiO2 obsahují “kašolong”, chalcedon a velmi ojediněle tvoří pěkné acháty. Vzácněji dutiny obsahují i krystaly kalcitu nebo jsou dutiny kompletně vyplněny kalcitem. Poměrně vzácná a zajímavá je asociace chalcedonových geod, které obsahují krystaly kalcitu.

Geody dosahují výjimečně i poměrně velkých rozměrů a část z těchto gigantických ojedinělých nálezů můžete vidět v expozici ve větrném mlýně v Rudicích.

Nacházet je můžeme, jak už jsem uvedl na polích v okolí Rudic, Olomučan a v bývalé pískovně Seč (která sice spadá do CHKO ale sběr je zde tolerován). Zde se nachází volné vyvětralé geody převážně s křemenem, křišťálem, chalcedonem a “kašolongem” vzácněji s ametystem. V širším okolí je i několik míst, kde se ojediněle nacházejí rudické geody zarostlé v rohovci, které obsahují zřídka krystaly kalcitu. Tyto lokality ale nebudu blíže specifikovat neboť se nacházejí v chráněném území a nějaký “inteligent”, který by to tam rozkopal by se určitě našel. Osobně mám tyto vzorky nejradši, protože jsou občas opravdu na naše poměry unikátní.

Tvary rudických geod často připomínají mořské houby a další podmořskou faunu, což není náhoda, protože geody vznikly v dutinách v sedimentu právě po těchto živočiších.

Dříve jsem se této oblasti věnoval, protože je poměrně blízko Brna ale již několik let jsem zde nebyl. Také se mi povedlo sehnat ze starších sběrů místní opravdu špičkové ukázky.

U Olomučan se také nachází lokalita se zajímavými aragonitovými konkrecemi nazývanými Olomučanské koblížky. Bohužel jeden nejmenovaný sběratel ji v minulých letech poměrně rozkopal a tím způsobil pozdvižení na vedení CHKO. Což se mi doneslo od kamaráda speleologa a bylo mi i hned celkem jasné, kdo toto místo zdevastoval, protože se vzorky ukázali i na burze. Bohužel tací pak značně zkomplikují nebo rovnou znemožní sběr slušným sběratelům…

 

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Výměna/prodej:

Ametyst, kalcit – Rudice Křišťál, kalcit – Rudice Křišťál – Rudice
     

Vzorky do 100 Kč:

Nebyly nalezeny žádné obrázky


zpet na lokality CRzus