Lom U Obrázku

Lom U Obrázku   Legendární lokalita lom U Obrázku v Píseckých horách Lokalitu představuje již dlouho nečinný jámový kamenolom na živec, který proslul nálezy drahokamových odrůd berylu, hlavně heliodory. V roce 2014 byla snaha J. Cíchou z Prácheňského muzea o...