A147

Křemen, muskovit – Horní Bory (kamenolom)

Velikost: 103 x 96 x 85 mm

Cena: 160 Kč

Číslo vzorku: A147

Krystaly křemene a muskovitu porůstající vzorek. Vzorek pochází z pegmatitové žíly, která byla afektována hydrotermální fází.


znn