A163

Artinit – Rio del Bastardo

Velikost: 90 x 68 mm

Cena: 340 Kč

Číslo vzorku: A163

Vzorek serpentinitu porostlý na více místech jehlicemi a shluky artinitu s dutinou, která obsahuje jehlicovité krystaly poskládané do polokoulí.


znn