A189

Pektolit – Želechovské údolí, Košťálov

Velikost: 160 x 81 x 46 mm

Cena: 630 Kč

Číslo vzorku: A189

Větší vzorek žíly čerstvého pektolitu v mateční hornině. Pektolit patří mezi vzácnější zeolity a z této lokality pocházejí naše nejlepší pektolity


znn