A195

Cinvaldit, kasiterit – Cínovec

Velikost: 71 x 55 x 35 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A195

Dominující krystal cinvalditu obrostlý drobnějšími shluky jemnozrnného cinvalditu. Na vzorku jsou drobnější krystaly kasiteritu


znn