A197

Hyalit, stafelit – Valeč

Velikost: 34 x 40 x 18 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A197

Hyalit se stafelitem (fluorapatitem) na tufu


znn