A259

Křemen s inkluzemi hematitu a perimorfózami po kalcitu – Vysoký kámen, Krásno

Velikost: 109 x 87 x 33 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A259

Zajímavá drúza křemene s inkluzemi hematitu na které jsou viditelné zbytky perimorfóz křemene po kalcitu. Vzorek je celý částečně pokryt wadem 


znn