A264

Skoryl-dravit, muskovit, křemen – Horní Bory

Velikost: 76 x 61 x 28 mm

Cena: 200 Kč

Číslo vzorku: A264

Plovák tvořený jehlicovitým turmalínem, křemenem, živcem a muskovitem na kterém je narostlých několik ukončených krystalů skorylu


znn