A286

Aragonit – Vel’ké Dravce, Slovensko

Velikost: 65 x 109 x 72 mm

Cena: 360 Kč

Číslo vzorku: A286

Sférické agregáty aragonitu v dutině bazaltu


znn