A311

Kalcit – Doubravice

Velikost: 113 x 101 x 80 mm

Cena: 290 Kč

Číslo vzorku: A311

Zajímavý vývin krystalů kalcitu, kdy na konce krystalů první generace narůstají dělové kalcity, které tvoří “žezla”


znn