A359

Natrolit, analcim – Soutěsky

Velikost: 100 x 125 x 68 mm, dutina 35 mm

Cena: 120 Kč

Číslo vzorku: A359

Natrolit v dutině čediče, z boku je menší dutina cca 1 cm se 4 mm analcimem


znn