A386

Klinochlor, křemen – Mirošov

Velikost: 63 x 32 mm

Cena: 120 Kč

Číslo vzorku: A386

Vzorek alpské parageneze z lomu Mirošov. Brobné aduláry na které narůstají krystaly klinochloru a křemene


znn