A392

Rudická geoda – kalcit – Rudice

Velikost: 100 x 75 x 71 mm

Cena: 490 Kč

Číslo vzorku: A392

Ojedinelá ukázka rudické geody v mateční hornině vyplněné krystaly kalcitu, který je v rudických geodách vzácný


znn