A398

Sekaninait – Hatě, Dolní Bory

Velikost: 121 x 45 x 60 mm

Cena: 180 Kč

Číslo vzorku: A398

Sekaninait z typové lokality Dolní Bory zarostlý v živci


znn