A435

Seladonit, milarit – Věžná

Velikost: 60 x 38 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A435

Puklina v pegmatitu pokrytá seladonitem s krystaly milaritu


znn