A459

Zlato, štola Mír, Zlaté Hory

Velikost: 27 x 22 x 18 mm, největší agregát zlata 4,5 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A459

Pevný a bohatý vzorek na kterém má největší agregát zlata délku 4,5 mm a dále jsou na vzorku další agregáty okolo a jeden z druhé strany. Zlato je i v limonitizovaném křemeni ale není tak dobře vidět viz první a druhá fotka pod největším agregátem zlata


znn