A462

Albit, muskovit, záhněda – Bohdalec

Velikost: 114 x 75 x 68 mm

Cena: 195 Kč

Číslo vzorku: A462

Část většího draselného korodovaného živce částečně porostlého mladším albitem a muskovitem. Na vzorku je i část krystalu záhnědy


znn