A464

Artinit – Rio del Bastardo, Itálie

Velikost: 110 x 94 x 58 mm

Cena: 450 Kč

Číslo vzorku: A464

Relativně málo se vyskytující artinit narostlý na puklinách a prasklinách serpentinitu


znn