A465

Baryt – Dřínová

Velikost: 77 x 47 x 55 mm

Cena: 330 Kč

Číslo vzorku: A465

Drúza tabulkovitého barytu (plovák z dutiny). Největší krystal má 36 mm


znn