A471

Kalcit – Dřínová

Velikost: 108 x 78 x 74 mm

Cena: 330 Kč

Číslo vzorku: A471

Jen nepatrně poškozený jeden krystal, jinak bez poškození. Drúza kalcitu z lomu Dřínová u Tišnova


znn