A509

Skoryl – Horní Bory

Velikost: 36 x 31 x 25 mm

Cena: 220 Kč

Číslo vzorku: A509

Plovák z dutiny tvořený živcem, muskovitem a křemenem s ukončeným skorylem


znn