A520

Fluorit, chalkopyrit – Dřínová

Velikost: 102 x 95 x 46 mm

Cena: 230 Kč

Číslo vzorku: A520

Vzorek kalcit-barytové žíly s dutinou obsahující krystaly fluoritu o hraně až 10 mm. Kostky fluoritu jsou zarostlé i v žilovině se zrny až krystaly chalkopyritu


znn