A529

Pyrit, skoryl, muskovit – Horní Bory

Velikost: 46 x 33 x 29 mm

Cena: 190 Kč

Číslo vzorku: A529

Plovák z dutiny s krystaly skorylu, muskovitu a křemene na kterých jsou krystaly lesklých krystalů pyritu. Vzorek pochází z pegmatitu afektovaného hydrotermálními roztoky.


znn