A536

Baryt – Dřínová

Velikost: 63 x 41 x 25 mm

Cena: 230 Kč

Číslo vzorku: A536

Drúza barytu z lomu Dřínová


znn