A549

Goethit – Nová Ves u Rýmařova

Velikost: 95 x 80 x 112 mm

Cena: 520 Kč

Číslo vzorku: A549

Vzorek s ledvinitým goethitem z polymetalického ložiska Nová Ves u Rýmařova


znn