A551

Hessonit – Vycpálek, Vápenná

Velikost: 54 x 35 x 35 mm

Cena: 290 Kč

Číslo vzorku: A551

Pěkná srostlice tzv. “plovoucích” krystalů hessonitu z lomu Vycpálek


znn