A591

 Strengit, leukofosfit – Těškov

Velikost: 65 x 30 mm

Cena: 480 Kč

Číslo vzorku: A591

Puklina v paleoryolitu bohatě vyzdobená krystaly strengitu doprovázenými pár drobnými krystaly leukofosfitu a i polokoule nějakého dalšího fosfátu viz foto


znn