A600

Baryt, fluorit – Hradiště u Kadaně

Velikost: 85 x 58 x 55 mm

Cena: 280 Kč

Číslo vzorku: A600

Zajímavý vzorek tektonicky rozpraskané a vyhojené baryt-fluoritové žíly, kde do dutin i mimo ně jsou narostlé krystaly barytu místy až čirého


znn