A620

Kalcit – Dřínová

Velikost: 117 x 64 x 38 mm

Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A620

Drúza dělového kalcitu pokrytá drobnou vrstvou oxohydroxidů železa, které dávají vzorku duhové odlesky.


znn