A648

Skoryl – Dolní Bory

Velikost: 79 x 53 x 107 mm, skoryl-dravit 24 mm

Cena: 1960 Kč

Číslo vzorku: A648

Oboustranně ukončený, z jedné strany vyhojený krystal skoryl-dravitu na albitovém plováku z pegmatitové dutiny. Doporovázený pěknými hexagonálními krystaly muskovitu. Vzorek není lepen ani nějak upravován, prasklina na skorylu je přírodní. Skoryl pevně drží pohromadě i na albitové podložce


znn