A66

Muskovit, skoryl, albit, křemen – Horní Bory

Velikost: 55 x 40 x 32 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A66

Krásný plovák obrostlý krystaly albitu a muskovitu. Mezi muskovity sedí částečně ukončený skoryl a drobné krystaly křemene. Vzorek je z ojedinělého dutinového pegmatitu afektovaného hydrotermální fází.


znn