A675

Fluorit, kalcit – Dřínová

Velikost: 75 x 41 x 61 mm

Cena: 260 Kč

Číslo vzorku: A675

Krystaly kalcitu doprovázené barytem, na kterých sedí nepoškozený krystal lesklého žlutého fluoritu o hraně 6 mm


znn