A677

Kalcit – Dřínová

Velikost: 70 x 48 x 36 mm

Cena: 220 Kč

Číslo vzorku: A677

Drúza kalcitu zabarvená oxohydroxidy Fe. Ze spodní strany lze pěkně vidět kostky po vylouženém fluoritu, na který původně kalcit narůstal


znn