A80

Kalcit, baryt – Dřínová

Velikost: 93 x 71 x 58 mm

Cena: Vyměněno/Prodáno

Číslo vzorku: A80

Velké krystaly kalcitu se shlukem menších krystalů. Na vzorku je baryt a krystaly chalkopyritu, částečně přeměněné na limonit.


znn