A81

Kalcit – Dřínová

Velikost: 103 x 105 x 67 mm

Cena: 110 Kč

Číslo vzorku: A81

Drúza krystalů kalcitu (plovák)


znn