Arzenopyrity, apatity, fluority a kasiterity z

Hubského pně

 

Byl to rok 2014 a s kamarádem jsem se domluvil, že na týden vyrazíme do Krušných hor. Cestou zpět jsme to vzali trochu oklikou, právě přes Hubský peň, kamarád se tam chtěl podívat a já už jsem to taky nějaký ten rok plánoval a stále na to nebyl čas.

Lokalita Horní Slavkov – Hubký peň je velice známá lokalita greisenové mineralizace. Je to lokalita, z které snad nikdo neodchází s prázdnou. V roce 2013 bylo opět dno pně přebagrováno a objevily se opět v hojnějším množství zajímavé vzorky.

Když jsme dorazili na místo, tak peň opravdu působí impozantně svou velikostí. Vrhli jsme se do průzkumu. Prvně jsme zavítali dolů ale mě osobně se tam moc nelíbilo, tak jsem začal pomalu stoupat vzhůru a prozkoumávat sesuté etáže. Občas jsem udělal krok nahoru a popojel dva kroky vzad a kamarád se jen tlemil, kam to jen lezu. Zhruba v půlce pně mi do oka padlo pár úlomků křemene nakoncentrovaných na poměrně malé ploše, tak jsem začal hrabat a po chvíli jsem narazil na křemennou polohu. Poloha byla v totálně rozpadlém materiálu, takže se dala pěkně obnažit, na povrchu byla olezlá typickými sekundárními náteky pro arzenové minerály. Začal jsem polohu rozbijet a ze začátku se ukázala jen drobná zrna totálně zvětralého arzenopyritu. Teprve hlouběji, kde žíla naduřovala se začaly ukazovat dutinky s krystaly křemene a po chvíli jsem narazil na tu správnou partii, kde začal jít do dutin i arzenopyrit. Začaly se ukazovat poměrně pěkné dutiny s krystaly křemene až křišťálu, hojně porostlé krystaly arzenopyritu. Poloha poskytla poměrně dost vzorků a posléze vyklínila. Část vzorků jsem zde aji nechal.
Bylo zhruba poledne, tak jsem posvačil a pokračoval v hledání nějakých kasiteritů a apatitů, které jsem zde chtěl především najít. Nějakou tu hodinu jsem procházel vyšší partie pně a sem a tam hrábnul ale bez většího úspěchu. Koukal jsem taky na dřevěné stojky, které sem a tam trčí do prostoru z nějaké dobývky, kterou přerazili pri těžbě. Vybral jsem si místo hned vedle výdřevy a začal rozebírat horninu, protože zde bylo pár drobnějších křemenných žilek. Po chvíli se začaly ukazovat menší dutinky s křemenem a sem tam tmavým fialovým fluoritem v nepříliš vzhledných ukázkách. Nějakou dobu jsem tam kutal, když jsem najednou narazil na silnější křemennou žilku. Začal jsem ji sledovat a odlamoval navětralé bloky horniny až se najednou otevřela v dutinu. Dutina byla celá výplněná zeleno-bílým jílem, který tvořil drobné mazlavé šupinky. Opatrně jsem dutinu obnažil a začal ji pomalu rozebírat. Na vzorcích ze stropu dutiny se mezi křemeny začaly ukazovat zelené apatity, které ale na většině vzorků moc nedržely. V jílu byly volné srostlice krystalů kassiteritu do 3 cm a spousty volných apatitů do 5 mm. Mimo jiné i větší krystaly křemene do 10 cm, které byly bohuzel potažené a nevzhledné.
To už se ale pomalu začal blížit večer a tak jsme s kamarádem pobalili každý to co našel a pomalu vyrazili k autu. Oba dva jsme byli s nálezy spokojení a už se těšili na večerní posezení u ohně opečení klobásy, vypití pivka a zalehnutí do spacáku.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků: