Banská Belá

 

Opuštěný kamenolom na křemenec u Banské Belé

Lom byl založen v tělese křemence, který byl hlavní těženou surovinou. V současnosti je opuštěný a “těží” tu již jen sběratelé. Takto natěžený materiál si ale rádi berou místní, protože odtěžený materiál vždy po čase zmizí. Křemenec je místy poměrně dost nabublaný a některé dutiny obsahují velmi vzhledné krystaly křišťálu. Větší dutiny obsahují i plováky. Zajímavé jsou vzorky s křišťálem, kde je přítomna mladší generace křemene a tvoří drobné krystaly občas až téměř chalcedon, které porůstají částečně krystaly křišťálu.

Lokalita je poměrně známá a hojně navštěvována ale vymlátit tu něco je opravdu kumšt, protože křemenec je neskutečně houževnatá hornina. Když jedu do Štiavnice, tak se tu téměř pokaždé zastavím. Při troše štěstí a hlavně za usilovnou práci je téměř vždy člověk odměněn krásnými vzorky. 

Našel jsem zde: obecný křemen, křišťál, chalcedon

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny především z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nemusí být tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


Video:


zus