Bobrůvka

 
Dutinové pegmatity a alpské žíly se záhnědami, živci, skorylem, muskovitem, apatitem, anatasem a brookitem kolem obce Bobrůvka

 

Nejznámější naleziště v současnosti. Respektive díky citrínovému šílenství… Citrínům se ale nevěnuji, protože jsem tímto šílenstvím znechucen…

Pro mě mnohem zajímavější jsou dutinové pegmatity, které zde poskytly nádherné a občas i unikátní vzorky. Zejména kopec Houperk, na kterém byly nalezeny naše nejlepší vzorky brookitu doprovázeného anatasem. Nejspíše se nejednalo čistě o pegmatit ale něco mezi pegmatitem a žilou alpského typu. Na Houperku se mi v minulosti podařily vykopat dvě dutiny. První dutina obsahovala krystaly záhněd porostlé mléčným křemenem, do kterých byl místy vrostlý skoryl. Na některé krystaly narůstala další generace záhněd a tvoří na nich nádherné tmavé hypoparalelní nárůsty. V druhé dutině byly čistě hypoparalelní záhnědy, občas sedící na krystalech živce. Krom již zmíněných pegmatitů se nacházejí kolem obce i žíly alpského typu. Jednu takovou jsem zde vykopal v roce 2013 a poskytla záhnědy až 30 cm o váze přes 15 kg. Uvnitř krásně tmavé, drahokamové a na povrchu povětšinou byly nárůsty mléčného až šedavého křemene. Některé krystaly jako bonus byly porostlé krystaly anatasu a anatasy narůstaly i na okraje dutiny mezi drobné živce a muskovit. Záhnědy nějak vzhledné nebyly ale díky anatasům, kterými byly místy hojně porůstány jsou opravdu výjmečné. Další alpská puklina se mi zde povedla najít v roce 2018 a poskytla pěkné povětšinou čisté krystaly světlejších záhněd často i oboustranně ukončených. Jak bude čas, tak napíšu o výše jmenovaných nálezech nálezové zprávy.

Celkově lze lokalitu označit za hodně vyčerpanou i z důvodu, že hlavně v posledních letech bohužel díky Vaněkově popularizaci je tato lokalita kompletně vyluxována a zdupána a holt vzorků tu není nekonečno. O víkendu v jeden okamžik tu chodí na poli i 30 lidí. Což se samozřejmně majitelům pozemků nelíbí, protože tu často neznalí chodí i po zasetém a ničí úrodu. Otázka, jak tento stav bude místními dlouho tolerován. Brzy to dle mého názoru dopadne jako kolem Rousměrova, kde jakmile vyjdete na pole tak povětšinou hned doběhne Nevrkla nebo nějaký jeho nohsled a z pole vás vykáže.

Našel jsem zde: záhněda, živec, anatas, apatit, skoryl, muskovit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zpet na lokality CRzus