Bohdalec

 

Pegmatitová oblast kolem obce Bohdalec

 

Pegmatity vystupují na některých polích kolem obce a větší koncentrace byla i na jednom místě v lese. Na tuto oblast jsem se dříve hodně soustředil, protože mě zaujal podle vykládání dutinový pegmatit již dříve nalezený poblíž vodárny, který vykopal podle vykládání Sláma a z něhož jsem získal i jeden vzorek. V katastru obce bylo vykopáno hodně špičkových vzorků. V současnosti je celá oblast poměrně překopaná. Navíc po problémech, které zde způsobil jeden asociální jedinec před pár roky tím, že rozkopal ve velkém les, to dokonce řešil i místní obecní úřad. V současnosti jsou díry v lese zaházené a je zde relativně klid. Proto pokud se zde rozhodnete kopat, tak místo vždy po sobě důkladně ukliďte, aby zase nedošlo k nějakým problémům. Tuto oblast jsem si celkem oblíbil a vykopal zde i několik dutinových pegmatitů a rád se těmito vzorky občas kochám, protože patří mezi ty lepší.

V této oblasti můžete najít hlavně záhnědy, při troše štěstí i nějaký ten citrín, křišťál nebo skoryl-dravit. Pole jsou ale dost vysbírané a to platí i o lese. Většina pegmatitů byla již mnohokrát překopána. Viděl jsem pěkné záhnědy, které se našly, když zde budovali nové lesní cesty v roce 2013-14.

O jednom publikovaném nálezu si můžete více přečíst zde : Pegmatit “U tří pramenů”

 

Našel jsem zde: záhněda, křišťál, citrín, muskovit, andalusit, albit, skoryl-dravit, anatas, ilmenit a k- živec

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


zpet na lokality CRzus