Cyrilov

Pegmatitová oblast Cyrilov


Lokalitu Cyrilov můžeme rozdělit na lokalitu fosfátového pegmatitu, který se nachází (nacházel) na Požárově mezi a který také obec Cyrilov proslavil. Byl zde popsán pro svět nový minerál Cyrilovit a zjištěny další vzácné fosfáty. Tento pegmatit byl pro oblast ojedinělý, pokud tedy pominu nedaleký pegmatit s triplitem, který se v současné době nachází pod vodní hladinou nádrže Mostiště v katastru obce Vídeň

Na zdejších polích kolem vesnice je spousta bohužel již vykopaných obecných pegmatitů (záhněda, skoryl-dravit, živce, muskovit, vzácněji apatit). Lokalita je velmi známá a tak jsou zdejší pole také hodně vysbírané ale jako na každé lokalitě, občas se něco po orbě a dešti ukáže. Je zde spíše jiný problém a to, že většinu polí zemědělci přeměnili na pastviny a louky, takže není už moc kde hledat.

Našel jsem zde: záhněda, apatit, skoryl-dravit, živce, muskovit

Všechny výše uvedené informace jsou odvozeny z mého vlastního pozorování, z mých nálezů na lokalitě a získaných ověřených informací. Nejsou tedy kompletním popisem lokality ani výčtem všech nalezených minerálů na lokalitě o nichž si můžete přečíst v příslušných publikacích.


Fotogalerie lokality:


Fotogalerie vzorků:


zpet na lokality CR